شماره شناسایی انستیتو: 0260787487202

ما را در لیست انستیتوهای آموزشی CIC در لینک زیر خواهید یافت :
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-institutions-list.asp

اگر قصد گرفتن پذیرش در یکی از دوره های ما را دارید لطفا آخرین نمره آیلتس و یک کپی از رزومی خود را به آدرس زیر بفرستید

info@cntaacollege.com

  • چرا ادامه تحصیل در کانادا
  • مدارک موردنیاز برای فرایند پذیرش متقاضیان بین المللی
  • فرایند پذیرش متقاضیان بین المللی
  • خدمات
  • فرم پذیرش