آموزش ماساژ درمانی

Canadian Natural Therapist and Aesthetics Academy

دوره آموزش ماساژ سنگ داغ

دوره آموزش ماساژ سنگ داغ

دانشجویان با شرکت در این دوره خواهند آموخت که چگونه از سنگ های داغ برای ماساژ استفاده کنند. کسب این مهارت به شما کمک می کند تا به مراجعان خود ماساژ حرارتی و بهبود وضعیت فیزیکی را ارائه کنید. ماساژ...

دوره آموزشی آروماتراپی یا رایحه درمانی

دوره آموزشی آروماتراپی یا رایحه درمانی

آروماتراپی یک روش ریلکسینگ است که در طی آن فرد ماساژور با استفاده از روغن های گیاهی استخراج شده از گل ها، شیره درختان، ساقه گیاهان، برگ ها، ریشه ها یا دیگر بخش های یک گیاه به افزایش کیفیت وضعیت روحی...