طول این دوره آموزشی سه روز است. در صورتی که در این دوره شرکت کرده و گواهی نامه معتبر کالج CNTAA را دریافت نمایید، می توانید درآمد خوبی از این کسب و کار به دست آورید. به طور میانگین شما می توانید از...